Etkinliklerimiz

Okul Öncesi

Okul Öncesi Çocuklar;  Geleceği Kodlasınlar, Teknolojiyi Tüketmeyip Üretsinler,  Düşünme ve Problem Çözme gibi becerileri erken çocukluk döneminde geliştirmek için çözümler üretiyoruz.

 

İlkOkul

Okur-Yazarlığa başladıkları dönemde üretmeye yönelik atölye çalışmalarımızla Dijital Okur-Yazarlık, Etkili İletişim, Yaratıcı Düşünme, Problem Çözme gibi 21.yy becerilerine sahip nesiller için üretiyoruz

Lise

Gençleri,ezbere dayalı eğitim sistemi dayatmalarından kurtarıp, gerçek dünya ile etkileşimli projeler geliştirsinler, sorunlara yenilikçi yaklaşımlar sunsunlar ve erken yaşta üretim sektörünün içerisinde yer alsınlar diye çözümler üretmekteyiz.

BiAtölye, Üreten Nesillerle Geleceğe Güvenle