Kodlama Atölyesi

Kodlama ya da programlama temel olarak bir bilgisayara, bir uygulamaya, bir telefona ya da bir web sitesine ne yapmasını istediğini söylemek olarak tanımlanabilir.  Tüm Dünyada kodlamanın okuma-yazma kadar önemli olduğu ve kodlamanın temellerinin herkes tarafından öğrenilmesi gerektiğini düşünülüyor.

Günümüzde bilgisayarlar hayatımızın tümünü sarıyorlar. İletişimden finansa, güvenlikten alışverişe kadar akla gelebilecek hemen her şey bilgisayarlarla yapılır hale geldi. Durum böyle olunca, Yaşadığımız dünyayı daha iyi anlasınlar diye çocuklarımıza fizik, kimya ve biyoloji öğretiyoruz. Ancak artık dünyamız sadece bunlardan ibaret değil. Çocuklar, insan yaşantısını kökünden etkileyen bilgisayarların ve yazılımların nasıl çalıştığını da bilmeliler.
Çocuklar bu atölyede kodlamayı birbirinden farklı araçlar ile anlatmaktayız. Atölye süresi boyunca çocuklar kodlamayı kullanarak kendi oyunlarını oluşturuyorlar.  Yaratıcılık ve problem çözme becerilerini yaşayarak artırmış oluyorlar.  Çocuklar kodlama ile birlikte kazandıkları problem çözme becerisi sayesinde de günlük yaşamlarında karşılaştıkları problemlerin farkına varıp hızlı ve doğru bir şekilde çözebiliyorlar. BiAtölye Kodlama Atölyesinde, Üreten Nesiller ile Geleceği Güvenle Diyoruz.

Mesaj Birak

Gerekli yerleri doldurunuz*