Dünyada STEM (Lilian G. Katz)

STEM; Science (Fen), Technology (Teknoloji), Engineering (Mühendislik) ve Mathematics (Matematik) kelimelerinin baş harflerinin birleşiminden oluşuyor.

STEM öğrencinin fen ve matematik derslerinde öğrendiklerini günlük hayatta mühendislik ve teknoloji ile birleştirerek kullanması amacıyla oluşmuş bir yaklaşım. Bu yaklaşımda, ilk olarak problem belirleniyor (çocuğun belirlediği problem çok kapsamlı olmak zorunda değil), çözümleme sürecinde matematik ve fen derslerinde öğrendiği konuları hatırlayıp, teknoloji ve mühendislik ile ilgili yeteneklerini kullanarak uygulamaya çeviriyor ve çözüme ulaşıyor (bu süreçte yeni bilgilerde öğreniyor), böylece öğrenme de kalıcı hale geliyor. Bu eğitim modelinin çocuğa en büyük katkısı 21.yüzyıl becerilerini kazandırması. Yani çocuk problem çözme, eleştirel düşünme, yaratıcılık, sorgulama gibi becerileri bu süreçte kazanmaya başlıyor.

STEM modeli her ne kadar öğrenci merkezli bir model olsa da, çocuğun problemi çözme aşamalarında öğretmenin bu süreci iyi takip etmesi ve öğrenciye doğru basamakları izlemesi konusunda yardım etmesi gerekiyor. Diğer önemli nokta ise, STEM modelinde disiplinler arası işbirliği.

Dünyada STEM?

Yapılan araştırmalarda, ABD, İngiltere, Japonya gibi STEM modelini kullanan çoğu ülkenin ekonomisinin büyüdüğü aynı zamanda PİSA (The Programme for International Student Assessment) ve TİMSS (Trends in International Mathematics and Science Study)  gibi küresel değerlendirme sınav sonuçlarında da artış olduğu görülmüş. Bundan dolayı birçok ülke STEM modelini eğitim sistemine entegre etmiş durumda.

 Lilian G. Katz

Illinois Üniversitesi erken çocukluk eğitimi profesörü, Çocuk Eğitimi Ulusal Derneği eski başkanı, Early Childhood Research & Practice / Erken Çocukluk Araştırması & Uygulaması dergisi editörü ve erken çocukluk eğitimi, öğretmen eğitimi, çocuk gelişimi ve ebeveynlik üzerine 100′den fazla yayının yazarı Lilian G. Katz raporunda;
“Serbest oyun ve akademik eğitimin ötesinde, eğitimin bir başka ‘büyük bileşeni’ de çocukların doğuştan gelen zihinsel eğilimlerini destekleyecek, harekete geçirecek ve kışkırtacak deneyimler, fırsatlar, kaynaklar ve şartlar sağlamak olmalıdır” diyor.

Ayrıca Katz, okul öncesi dönemde yapılabilecek en iyi uygulamalar olarak çocukların aktif olarak katıldığı, araştırdığı ve çocukların ilgisi doğrultusunda şekillenen etkinlikleri göstermiştir. Bu tarz etkinlikler sadece STEM eğitimi için değil çocukların ileride başarılı olmaları için de gereklidir diyor.

Mesaj Birak

Gerekli yerleri doldurunuz*